top of page

2015

Fuoritempo

En pjäs som iscensätter texter av några av de viktigaste italienska författarna (Calvino, Levi och Benni för att nämna några). Gemensamt tema för texterna är tid som beskrivs i sina olika former och nyanser. Texterna är hämtade ur romaner, noveller, dikter och sånger. Med denna föreställning vill vi ställa en fråga: Vad gör din hjärna när du läser? Gör dig redo för en resa utan tid.

bottom of page